De kwaliteit van een meerkeuzetoets online analyseren

Auteur(s): Leonie Meijerink;Maarten van de Ven Organisatie(s): TU Delft, Sectie EduTec en Erasmus Universiteit Rotterdam, OECR

Door analyse van de kwaliteit van een meerkeuzetoets verkrijgt de docent een beeld van moeilijkheidsgraad, validiteit en betrouwbaarheid van een aangeboden toets. Deze informatie draagt bij aan een juiste beoordeling van de behaalde resultaten en kan worden gebruikt ter verbetering van volgende toetsen.

Geplaatst op 19-03-2003

Voorkennistoets in een digitale leeromgeving

Auteur(s): Jan Folkert Deinum, Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Een voorkennistoets kan zinvol zijn als het gaat om het activeren van aanwezige (maar misschien een beetje weggezakte) kennis bij studenten en om vast te stellen hoe het is gesteld met de voorkennis van die studenten, zodat het college daar op aangepast kan worden. Dit IDEE beschrijft hoe je een voorkennistoets maakt.

Geplaatst op 15-11-2002

Fraude en plagiaat voorkomen

Auteur(s): Martin Jacobs Organisatie(s): TU Delft, sectie EduTec

‘Knippen en plakken’ is een productietechniek die veel studenten goed beheersen. Zo’n techniek getuigt niet perse van beheersing van onderwijsinhoud. Hoe kun je als docent vermijden en bestrijden dat studenten de kluit belazeren?

Geplaatst op 20-09-2002

Deelcijfers bekend maken via een digitale leeromgeving

Auteur(s): Rob Potharst Organisatie(s): Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit IDEE vertelt hoe je studenten zelfstandig door hen behaalde cijfers kunt laten opvragen, zonder dat ze daarvoor moeten communiceren met de docent. Dit is vooral handig bij grote studentaantallen.

Geplaatst op 18-07-2002

Wel of niet geautomatiseerd toetsen?

Auteur(s): Dr. M.J. Verkroost Organisatie(s): TU-Delft, Sectie EduTec

Het samenstellen van een toets en het maken van vragen hiervoor zijn tijdrovende bezigheden voor docenten. Een geautomatiseerd toetssysteem kan hierbij uitkomst bieden. Wat zijn nu precies de voor- en nadelen van geautomatiseerd toetsen en hoe worden deze tegen elkaar afgewogen?

Geplaatst op 28-05-2002

Itembank voor geautomatiseerd toetsen

Auteur(s): Dr. M.J. Verkroost Organisatie(s): TU-Delft, Sectie EduTec

Voor een geautomatiseerd toetssysteem wordt een database met vragen opgezet. Wat zijn de uitgangspunten voor het ontwerpen van een dergelijke ‘itembank’?

Geplaatst op 20-05-2002

Vraagvormen voor geautomatiseerde toetsen

Auteur(s): Dr. M.J. Verkroost Organisatie(s): TU-Delft, Sectie EduTec

Een overzicht van de vraagvormen die gebruikt kunnen worden in geautomatiseerde toetssystemen.

Geplaatst op 20-05-2002

Zelfdiagnostische toetsen maken met feedback

Auteur(s): Jan Folkert Deinum, Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen, Eccoo/UCLO

Ontwerpen en gebruiken van digitale diagnostische toetsen (formatieve toetsen), waarmee studenten zelf gedurende de cursus hun studievorderingen kunnen controleren op basis van de feedback die zij krijgen.

Geplaatst op 15-04-2002