Cursus evalueren d.m.v. online discussie

Auteur(s): Maarten van de Ven, Gerard Baars Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

In cursussen of workshops, waarin deelnemers uit verschillende regio’s of landen participeren, kunnen tussentijdse evaluaties of eindevaluaties gemakkelijk online worden uitgevoerd. Bij een online evaluatie kan een discussieforum goed gebruikt worden.

Geplaatst op 09-12-2004

Thema – Internationalisering

Auteur: Jan Folkert Deinum

Internationalisering wordt steeds belangrijker voor hogescholen en universiteiten. Steeds vaker gaan studenten voor stage naar het buitenland of volgen in het buitenland cursussen. En elk jaar komen er meer buitenlandse studenten in Nederland studeren voor kortere of langere tijd. Zelfs de studenten die thuisblijven krijgen met internationalisering te maken, bijvoorbeeld doordat ze college op afstand krijgen van een buitenlandse expert of doordat ze moeten samenwerken met groepen studenten uit andere landen.

In de IDEEen over internationalisering komen voortdurend een aantal aspecten terug:

  • Contact op afstand wordt beter naarmate de deelnemers elkaar beter kennen. Het is wenselijk dat de deelnemers elkaar eerst “life” zien. Als dat niet lukt, is een videoconferencing sessie wellicht een idee. Manieren om het ijs te breken zijn te vinden in het IDEE over IJsbrekers (Jager & Baars, 2003).
  • Een veelvoorkomend probleem is het verschil in tijdzones. Het verdient aanbeveling om afspraken voor synchrone communicatie (zoals chat, videoconferencing e.d.) te maken in bijvoorbeeld GMT (website over de Greenwich Mean Time), zodat iedereen kan uitrekenen welk tijdstip dat voor hem/haar betekent (GMT blijft dezelfde tijd in winter en zomer !).
  • Een ander punt is het cultuurverschil. In sommige culturen is het niet wenselijk elkaar aan te kijken of elkaar scherpe kritiek te geven. Informeer de deelnemers van tevoren over dergelijke cultuurverschillen en wees er alert op dat dergelijke cultuurverschillen tot misverstanden kunnen leiden. Internationale discussies over onverenigbare perspectieven (Baars, 2003) laat daarentegen zien hoe juist het cultuurverschil benut kan worden in online onderwijs.
  • Teksten in e-mails, chats of discussiegroepen zijn vaak erg bondig en missen natuurlijk de non-verbale signalen. Daardoor komen teksten vaak harder aan dan in face to face communicatie. Het Elektronische feedback bij opdrachten (Deinum, Verheij & Slagter, 2003) laat zien dat dit extra aandacht van de docent vergt.

Deze aspecten vinden op verschillende wijze een invulling in de IDEEen. Hieronder wordt weergegeven hoe verschillende IDEEen toegepast kunnen worden in online internationaal onderwijs.

Geplaatst op 15-11-2004

Gebruik maken van Copy and Paste

Auteur(s): Lex Dierssen, Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Studenten maken voor werkstukken en verslagen veel gebruik van teksten op internet. De bronvermelding ontbreekt echter veelal en het wordt een allegaartje aan teksten. Dit IDEE maakt van de nood een deugd.

Geplaatst op 24-08-2004

Opleidingsbreed gebruik maken van gemeenschappelijke documenten

Auteur(s): Josef Sennekool, Annemiek Wieland Organisatie(s): Hanzehogeschool Groningen, Risbo

Dit IDEE (op opleidingsniveau) beschrijft hoe opleidingscoordinatoren een digitale cursusomgeving kunnen inrichten voor opleidingsbreed gebruik van gemeenschappelijke documenten (cursusmateriaal e.d.).

Geplaatst op 17-06-2004

Een mind-map tool inzetten bij ontwikkeling van een vak

Auteur(s): Rob Boutmy, Arjan Toet, Leonie Meijerink Organisatie(s): TU Delft, Sectie EduTec

De techniek van mind-mappen kan docenten ondersteunen bij het opdoen van ideeƫn, dient als registratietool van een discussie, legt relaties vast en vergemakkelijkt het structureren van informatie bij het ontwikkelen van een nieuw vak.

Geplaatst op 10-03-2004

Een laptop gebruiken bij het afnemen van interviews

Auteur(s): Gert-Jan Verheij, Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Voor hun onderzoek moeten studenten vaak interviews afnemen. De laptop is daarbij een handig hulpmiddel als ‘cassetterecorder’. De opname kan vervolgens digitaal beschikbaar worden gesteld en ‘opgenomen’ in het verslag.Voor hun onderzoek moeten studenten vaak interviews afnemen. De laptop is daarbij een handig hulpmiddel als ‘cassetterecorder’. De opname kan vervolgens digitaal beschikbaar worden gesteld en ‘opgenomen’ in het verslag.

Geplaatst op 02-03-2004

Evalueren van gebruik digitale leeromgeving

Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Om een digitale leeromgeving goed in te zetten is evaluatie van belang. Dit IDEE biedt daarvoor een concreet instrument.

Geplaatst op 14-10-2003

Een usertest opzetten

Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Gebruikers van een website of een programma gaan vaak heel anders om met de website of het programma dan de bedenkers hadden verwacht. Om dat te voorkomen is een gebruikerstest in de ontwikkelingsfase van de website of het programma belangrijk.

Geplaatst op 25-09-2003

Zelfverantwoordelijkheid bevorderen d.m.v. een digitale leeromgeving

Auteur(s): Leonie Meijerink Organisatie(s): TU Delft, Sectie EduTec

‘Zelfverantwoordelijk leren’ is een centraal begrip geworden in de onderwijsvernieuwing. Er wordt een overzicht gegeven van mogelijke functionaliteiten van een DLO waardoor ‘zelfverantwoordelijk leren’ als didactisch concept optimaal kan worden toegepast.

Geplaatst op 25-08-2003

Aanvullen van de standaard digitale leeromgeving

Auteur(s): Welmoed Lockefeer, Leonie Meijerink Organisatie(s): TU Delft, Sectie EduTec

Er wordt besproken hoe u andere systemen kunt inzetten naast de gestandaardiseerde DLO van de instelling om verschillende type leeractiviteiten in uw vak te ondersteunen.

Geplaatst op 25-08-2003